سفارش تبلیغ
صبا
السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س)
 

هواداران حامد زمانی

سلام دوستان عزیز:

قسمت سوم

حجاب در آیات و روایات:

خداوند حکیم در سور ه ی نور  آیه ی 30 می فرماید:

«ای پیامبر! به مومنان بگو چشم های خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه تر است؛ خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را (از نگاه هوس آلود) فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را _ جز آن مقدار که نمایان است _ آشکار ننمایند و (اطراف) روسری های خود را بر سینه ی خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پسرانشان یا پسر پسرانشان یا برادرانشان یا پسر برادرانشان یا پسر خواهرانشان یا زنان هم کیششان یا بردگانشان (=کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانشان دانسته شود ( و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد).و همگی به سوی خدا بازگردید ای مومنان، تا رستگار شوید.»

خداوند متعال در سوره ی احزاب آیه ی 59 می فرماید:

«ای پیامبر ! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو:
جلباب ها (=روسری های بلند) خود را بر خویش فرو افکنند، این کار برای اینکه (از کنیزان و آلودگان) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده،توبه کنند)خداوند آمرزنده رحیم است.»

خداوند در سوره ی احزاب آیه ی 32 خطاب به بانوان می فرماید:

«...پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.»

پیامبر اسلام (ص) درباره ی پرهیز از نگاه به نامحرم،خطاب به زنان می فرمایند:

«هر زن شوهرداری که چشمش را از نگاه به غیر شوهر و غیر محارمش پر کند، مورد غضب شدید پروردگار واقع می شود.پس اگر این چنین کند،خداوند پاداش هر عملی را که انجام داده است از بین می برد و محو می کند.» (وسایل الشیعه/ج14/ص171/ح2)

امام رضا (ع) راجع به حجاب می فرمایند:

«حرام شد نگاه به موهای زنان ...؛برای آنکه اگر موهای آنها در برابر مردان نامحرم آشکار شود،باعث تحریک و جلب خواهد شد.(و این جلب شدن مردان به زنان ) فساد و بی بند و باری را به دنبال دارد و سبب می شود که (مردم) در کارهای حرام وارد شوند.» (علل الشرایع/ج2/ص287/باب 364)

با توجه به اهمیت حجاب در قرآن کریم و کلام نورانی معصومین(ع) به این نتیجه می رسیم که حجاب در اسلام، از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی،چه بصری و سمعی و چه نوع دیگر،فقط و فقط به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج شرعی و قانونی اختصاص یابد و اجتماع منحصرا برای کار و فعالیت باشد.

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 89/7/14 توسط منتظر

سلام دوستان عزیز با کمی تاخیر ادامه این فصل را تقدیمتان می کنم.

قسمت دوم

حجاب چیست؟

حجاب،در لغت به معنی پرده،روپوش و روبند می باشد و از نظر اسلام عبارت است از این که:

(زن در معاشرت خود با نامحرم،بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.)

حجاب،حریمی میان زنان و مردان نامحرم است و سبب فروکش کردن غریزه ی جنسی می شود.

حجاب،بیانگر وقار و افتخار یک زن است.

حجاب،سند اطاعت از فرمانده ی هستی است.

حجاب،بوی خوش عفاف و پاکدامنی است.

حجاب،تلالوی شبنم بر چهره است.

زن،این موجود ظریف،مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این(گوهر گرانبها)در(گنجینه ی حجاب)،مستور باشد تا از آفات هوس ها مصون بماند.حجاب نوعی ارزش و احترام برای زنان به دنبال می آورد تا نامحرمان هوسران،آنها را با دیده ی حیوانی ننگرند.نوشته شده در تاریخ سه شنبه 89/7/13 توسط منتظر
تمامی حقوق مطالب برای السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س) محفوظ می باشد