سفارش تبلیغ
صبا
السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س)
 

هواداران حامد زمانی

·        کارگاه چگونه بنویسیم مطلب مان خوانده شود - استاد مرشد زاده + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تولید نشریه و کتاب موفق - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی گرافیک - استاد طهرانی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی روزنگاری آنلاین - استاد مهاجری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه و گزارش - استاد بدری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فتوژورنالیسم - استاد واجدی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی عکاسی خبری - استاد عامل بردبار + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با موسسات و نشریات کشور (2) - استاد رنجبران + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با موسسات و نشریات کشور (1) - استاد رنجبران + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه کتابچه و بروشور (2) - استاد مختاری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه کتابچه و بروشور (1) - استاد مختاری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (3) - استاد تقی آبادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی (2) - استاد فرهمند + ویدیو

·        کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی (1) - استاد فرهمند + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تابلو تصویر (2) - استاد وزیری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تابلو تصویر (1) - استاد وزیری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی نقد کتاب (2) - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی نقد کتاب (1) - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی کتابشناسی موضوعی - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - استاد حسینی میر آبادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی سیر مطالعاتی (2) - استاد بانشی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی سیر مطالعاتی (1) - استاد بانشی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب (2) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب (1) - استاد محسنی + ویدیونوشته شده در تاریخ جمعه 93/10/19 توسط منتظر
تمامی حقوق مطالب برای السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س) محفوظ می باشد