سفارش تبلیغ
صبا
السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س)
 

هواداران حامد زمانی

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (2) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (1) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با بر پایی نمایشگاه - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی اصول گرافیک و صفحه آرایی (2) - استاد درخشان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی اصول گرافیک و صفحه آرایی (1) - استاد درخشان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی کتابشناسی - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه (2) - استاد محدثی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه (1) - استاد محدثی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی گزارش نویسی - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی (2) - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی (1) - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی (2) - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی (1) - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (2) - استاد کیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (1) - استاد کیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آماده سازی تابلو تصویری - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (3) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (2) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (1) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی ویراستاری - استاد کشفی نیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه محتوای بروشور و کتابچه (2) - استاد علوی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه محتوای بروشور و کتابچه (1) - استاد علوی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد میر عبادی + صوت 

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد مختاری + صوت

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد امامی + صوت

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد علوی + صوت

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی - استاد فکری + صوت

·        کارگاه آموزشی صفحه آرایی و گرافیک نشریات - استاد علاقمند + صوت

·        کارگاه آموزشی مصاحبه - استاد میر رضوی + صوت

·        کارگاه آموزشی گزارش نویسی - استاد فکری + صوت

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب - استاد محسنی + صوت

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی - استاد حدادی + صوت

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی استاد میرزایی + صوت

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 4)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 3)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 2)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 1)نوشته شده در تاریخ جمعه 93/10/19 توسط منتظر
تمامی حقوق مطالب برای السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س) محفوظ می باشد