سفارش تبلیغ
صبا
السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س)
 

هواداران حامد زمانی

سلام دوستان عزیز:

قسمت سوم

حجاب در آیات و روایات:

خداوند حکیم در سور ه ی نور  آیه ی 30 می فرماید:

«ای پیامبر! به مومنان بگو چشم های خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه تر است؛ خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را (از نگاه هوس آلود) فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را _ جز آن مقدار که نمایان است _ آشکار ننمایند و (اطراف) روسری های خود را بر سینه ی خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پسرانشان یا پسر پسرانشان یا برادرانشان یا پسر برادرانشان یا پسر خواهرانشان یا زنان هم کیششان یا بردگانشان (=کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانشان دانسته شود ( و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد).و همگی به سوی خدا بازگردید ای مومنان، تا رستگار شوید.»

خداوند متعال در سوره ی احزاب آیه ی 59 می فرماید:

«ای پیامبر ! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو:
جلباب ها (=روسری های بلند) خود را بر خویش فرو افکنند، این کار برای اینکه (از کنیزان و آلودگان) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده،توبه کنند)خداوند آمرزنده رحیم است.»

خداوند در سوره ی احزاب آیه ی 32 خطاب به بانوان می فرماید:

«...پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.»

پیامبر اسلام (ص) درباره ی پرهیز از نگاه به نامحرم،خطاب به زنان می فرمایند:

«هر زن شوهرداری که چشمش را از نگاه به غیر شوهر و غیر محارمش پر کند، مورد غضب شدید پروردگار واقع می شود.پس اگر این چنین کند،خداوند پاداش هر عملی را که انجام داده است از بین می برد و محو می کند.» (وسایل الشیعه/ج14/ص171/ح2)

امام رضا (ع) راجع به حجاب می فرمایند:

«حرام شد نگاه به موهای زنان ...؛برای آنکه اگر موهای آنها در برابر مردان نامحرم آشکار شود،باعث تحریک و جلب خواهد شد.(و این جلب شدن مردان به زنان ) فساد و بی بند و باری را به دنبال دارد و سبب می شود که (مردم) در کارهای حرام وارد شوند.» (علل الشرایع/ج2/ص287/باب 364)

با توجه به اهمیت حجاب در قرآن کریم و کلام نورانی معصومین(ع) به این نتیجه می رسیم که حجاب در اسلام، از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی،چه بصری و سمعی و چه نوع دیگر،فقط و فقط به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج شرعی و قانونی اختصاص یابد و اجتماع منحصرا برای کار و فعالیت باشد.

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 89/7/14 توسط منتظر

سلام دوستان عزیز با کمی تاخیر ادامه این فصل را تقدیمتان می کنم.

قسمت دوم

حجاب چیست؟

حجاب،در لغت به معنی پرده،روپوش و روبند می باشد و از نظر اسلام عبارت است از این که:

(زن در معاشرت خود با نامحرم،بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.)

حجاب،حریمی میان زنان و مردان نامحرم است و سبب فروکش کردن غریزه ی جنسی می شود.

حجاب،بیانگر وقار و افتخار یک زن است.

حجاب،سند اطاعت از فرمانده ی هستی است.

حجاب،بوی خوش عفاف و پاکدامنی است.

حجاب،تلالوی شبنم بر چهره است.

زن،این موجود ظریف،مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این(گوهر گرانبها)در(گنجینه ی حجاب)،مستور باشد تا از آفات هوس ها مصون بماند.حجاب نوعی ارزش و احترام برای زنان به دنبال می آورد تا نامحرمان هوسران،آنها را با دیده ی حیوانی ننگرند.نوشته شده در تاریخ سه شنبه 89/7/13 توسط منتظر

سلام دوستان مطالبی که برایتان امروز گذاشتم مطالبیست که در کتاب هدیه نوشته ی امیر ملک محمودی و فاطمه ملکی نگاشته شده است.سعی کنید این کتاب جالب را بخرید و بخوانید من فصل هشتم این کتاب را برایتان آوردم،البته در چند قسمت چون طولانیست؛حتما بخوانید مخصوصا بانوان گرامی میهن عزیزمان ایران.

قسمت اول

الف)چرا حجاب و پوشش

شیشه ی عطر و در پوش آن:

تا زمانی که سر شیشه(عطر) بسته است، عطر داخل آن هم محفوظ خواهد بود، ولی به محض اینکه چند لحظه ای سر شیشه عطر برداشته شود، عطر داخل آن می پرد و تنها شیشه خالی بدون عطر می ماند که کسی بدان میلی ندارد.

حجاب همانن سر شیشه عطر است که بوی خوش و زیبایی و حلاوت و طراوت زنان را حفظ می کند و با برداشتن حجاب، آن زیبایی و حلاوت از بین می رود.

دیوار و سیم خاردار:

شما چرا به دور خانه هایتان دیوار می کشید؟ و گاها بر روی دیوارها سیم خاردار نصب می کنید؟اگر درهای خانه تان چوبی باشد،چرا آهنی می کنید و اگر دیوارها کوتاه باشد چرا بلند می کنید؟آیا این همه برای راحتی شماست یا برای ناراحتی؟

حجاب همچون دیوار خانه و همچون سیم خاردار است؛حال اگر دیوار خانه هایتان بلند بود و کوتاه کردید، یا سیم خاردار داشت برداشتید، یا در منزل بسته بود و باز کردید، این موجب راحتی ، آرامش و آسایش شما خواهد بود یا موجب ناآرامی؟اگر درها ، دیوارها و... برای راحتی خانه ها باشد ، حجاب هم برای راحتی و آسودگی بانوان است.

میوه ی پوست کنده:

تا میوه ای پوست بر تن دارد، مدتهای زیادی دوام خواهد داشت، ولی وقتی پوست میوه ای گرفته شد، بیش از دقایقی دوام نخواهد داشت و حتی بی احترامی به مهمان است که قبلا میوه ای مثلا (سیب) را پوست بکنند بعد در مقابل مهمان گذارند.حجاب همانند پوست میوه ایست که حافظ تازگی و سلامت میوه است و تا زمانی که زنها این (حجاب) و (عفت) را دارند ، از طراوت و زیبایی و تازگی و سلامت بهره مندند، ولی برداشتن حجاب همان و از بین رفتن سلامت و زیبایی همان.

غنچه و گل:

گل تا باز نشده است، معطر و سالم است و کسی هوس چیدن آن را نمی کند، اما وقتی که باز شد و غنچه گردید عطر خود را از دست می دهدو...؛ زن تا زمانی که در (غنچه ی حجاب) است ، هیچ کس هوس چیدن آن را نمی کند، اما همین که حجاب کنار رفت و این غنچه باز شد، آن را خواهند چید و پس از آنکه پژمرده و پرپر شد به کناری خواهند افکند.نوشته شده در تاریخ یکشنبه 89/6/28 توسط منتظر

در امور سیاسی کشور از مشورت با زنان بپرهیز،که رای آنان زود سست می شود،و تصمیم آنان ناپایدار است.در پرده ی حجاب نگاهشان دار،تا نامحرمان را ننگرند،زیرا که سختگیری در پوشش عامل سلامت و استواری آنان است.بیرون رفتن زنان بدتر از آن نیست که افراد غیر صالح را در میانشان آوری،و اگر بتوانی به گونه ای زندگی کنی که غیر تو را نشناسند؛چنین کن!.کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار،که زن ،گل بهاریست،نه پهلوانی سختکوش و خشن.مبادا در گرامی داشتن زن زیاده روی کنی که اورا به طمع ورزی کشانده برای دیگران به ناروا شفاعت کند

بپرهیز از غیرت نشان دادن بیجا که درستکار را به بیماردلی،و پاکدامن را به بدگمانی رساند.کار هرکدام از خدمتکارانت را معین کن که او را در برابر آن کار مسئول بدانی که تقسیم درست کار سبب می شود کارها را به یکدیگر وانگذارند

سلام عزیزان این بخشی از نامه ی مولایمان حضرت علی (ع) به فرزند گرامیشان امام حسن(ع) است.ایشان در این نامه که نامه ی 31 نهج البلاغه است،به تکریم جایگاه زن و همچنین دلایل استفاده نکردن از زنان را در بعضی امور نام برده اند و جالب است که ایشان در حدود 14 قرن پیش به نقد تفکر فمنیسم پرداخته و فرموده اند باید همه ی عوامل تربیت و نظارت را به کار گرفت تا زنان جامعه در پرتو دستورات کامل الهی به آسانی راه کمال را بپیمایندنوشته شده در تاریخ دوشنبه 89/6/22 توسط منتظر
سلام دوستان!طاعاتتان قبول.ماه رمضان دارد می رود ولی نه از دل و یاد ما،بیایید همیشه ماه رمضانی بمانیم.مثل تغییر رفتاری که در این ماه انجام دادیم بقیه ماه ها را هم این گونه باشیم.{همه ی ماه ها،ماه خداست.} بیایید با نگاهی تازه به خودمان،خوبی هایمان را مضاعف و بدی ها را نابود کنیم.
یکی از تغییراتی که در این ماه مبارک از دختران و پسران عزیز سرمی زند،تغییر در نوع پوشش است که به مراتب بهتر و زیباتر می شود.بیایید همیشه مانند این ماه مبارک باشیم و برترین پوشش را برای خود برگزینیم.بیایید به خودمان و جامعه ی خود کمی کمک کنیم.شعار نمی دهم من هم مانند خیلی از شما آسیب هایی را که در نتیجه ی بدحجابیست(نمی گویم بی حجابی) دیده ام؛شاید به این دلیل این را می گویم که از بیرون به این قضیه نگاه کرده ام.
بیایید یک بار هم شده همه باهم به این موضوع نگاه کنیم وکمی به این موضوع و بحران از بیرون نظر بیفکنیم ویا حتی به درون خانواده های خود بنگریم،آنگاه است که متوجه ی کم کاری هایمان می شویم....انتخاب با خودتان....

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 89/6/17 توسط منتظر

عشق یعنی اشک توبه در قنوت

خواندنش بانام غفارالذنوب

شرمگین از نام ستارالعیوب

عشق یعنی سر سجود و دل سجود

ذکر یارب یارب از عمق وجود

التماس دعانوشته شده در تاریخ یکشنبه 89/6/7 توسط منتظر

 

مرغ عشقم بی قرار و منتظر

آسمان پیموده تا راز دگر

 

راز ما زهراست فخر کائنات

گوهر عظماست بر چرخ حیات

 

با تمام حفظ آئین و مرام

چون پیامبر کرد بر رویش سلام

 

غنچه هایش عطر مظلومیت است

مادر مردان انسانیت است

 

برترین بانوی نسل آدمی

همسر مجروح مولایمان علی

 

مادر ام المصائب زینب است

چون امید اهل یا رب یا رب است

 

برترین الگوی در صبر و شکیب

در میان آشنایان هم غریب

 

صاحب آب حیات کوثر است

یازده برج سما را مادر است

 

آن شهیده در ولای رهبری

حجتی از غربت حق علی

 

وای بر قنفذ که از جور و جفا

محسنش را کشت امر اشقیا

 

چون گلی پژمورده در باغ نبی

در هجوم قوم پست و ناصبی

 

گر چه ناپیداست خاک تربتش

چرخ عالم داغدار غربتش

 

همتی از او که من با اشک و آه

در بقیع خوانم مصیبتهای ماه

 

تا که دل را کوثرش سیراب کرد

بهر دیدار حسن بی تاب کردنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 89/5/20 توسط منتظر
تمامی حقوق مطالب برای السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س) محفوظ می باشد