سفارش تبلیغ
صبا ویژن
السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س)
 

هواداران حامد زمانی

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (2) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (1) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با بر پایی نمایشگاه - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی اصول گرافیک و صفحه آرایی (2) - استاد درخشان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی اصول گرافیک و صفحه آرایی (1) - استاد درخشان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی کتابشناسی - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه (2) - استاد محدثی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه (1) - استاد محدثی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی گزارش نویسی - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی (2) - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی (1) - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی (2) - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی (1) - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (2) - استاد کیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (1) - استاد کیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آماده سازی تابلو تصویری - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (3) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (2) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (1) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی ویراستاری - استاد کشفی نیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه محتوای بروشور و کتابچه (2) - استاد علوی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه محتوای بروشور و کتابچه (1) - استاد علوی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد میر عبادی + صوت 

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد مختاری + صوت

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد امامی + صوت

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد علوی + صوت

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی - استاد فکری + صوت

·        کارگاه آموزشی صفحه آرایی و گرافیک نشریات - استاد علاقمند + صوت

·        کارگاه آموزشی مصاحبه - استاد میر رضوی + صوت

·        کارگاه آموزشی گزارش نویسی - استاد فکری + صوت

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب - استاد محسنی + صوت

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی - استاد حدادی + صوت

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی استاد میرزایی + صوت

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 4)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 3)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 2)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 1)نوشته شده در تاریخ جمعه 93/10/19 توسط منتظر

·        کارگاه چگونه بنویسیم مطلب مان خوانده شود - استاد مرشد زاده + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تولید نشریه و کتاب موفق - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی گرافیک - استاد طهرانی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی روزنگاری آنلاین - استاد مهاجری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه و گزارش - استاد بدری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فتوژورنالیسم - استاد واجدی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی عکاسی خبری - استاد عامل بردبار + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با موسسات و نشریات کشور (2) - استاد رنجبران + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با موسسات و نشریات کشور (1) - استاد رنجبران + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه کتابچه و بروشور (2) - استاد مختاری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه کتابچه و بروشور (1) - استاد مختاری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (3) - استاد تقی آبادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی (2) - استاد فرهمند + ویدیو

·        کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی (1) - استاد فرهمند + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تابلو تصویر (2) - استاد وزیری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تابلو تصویر (1) - استاد وزیری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی نقد کتاب (2) - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی نقد کتاب (1) - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی کتابشناسی موضوعی - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - استاد حسینی میر آبادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی سیر مطالعاتی (2) - استاد بانشی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی سیر مطالعاتی (1) - استاد بانشی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب (2) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب (1) - استاد محسنی + ویدیونوشته شده در تاریخ جمعه 93/10/19 توسط منتظر

جدیدترین سخنرانی ها و ویدئو ها  از استاد رائفی پور

هدف این سایت تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) می باشد..

نشر داده شود دوستان...

/http://masaf.irنوشته شده در تاریخ شنبه 93/9/1 توسط منتظر
نوشته شده در تاریخ جمعه 93/8/23 توسط منتظر

 

 • کارگاه آموزشی ارتش سایبری - استاد برادران
 • کارگاه بررسی روابط دختر و پسر در فضای اینترنت - استاد موسوی
 • کارگاه چگونه بنویسیم مطلب مان خوانده شود - استاد مرشد زاده
 • کارگاه آموزشی محیط فرهنگی و مدیریت روابط دختر و پسر - استاد مستشاری
 • کارگاه آموزشی مدیریت کار تیمی - استاد تلوری
 • کارگاه آموزشی نقد فیلمهای ماهوراه‌ای و تغییر سبک زندگی - استاد کریمان
 • کارگاه آموزشی جنگ نرم - استاد رنجبران
 • کارگاه آموزشی مدیریت مخاطب و رسانه - استاد کریمی
 • کارگاه آموزشی تولید نشریه و کتاب موفق - استاد حدادی
 • کارگاه آموزشی اسلام و موسیقی - استاد کریمان
 • کارگاه آموزشی جهاد سایبری، بایدها و نبایدها - استاد محمد حسینی
 • کارگاه آموزشی مدیریت فرهنگی رسانه - استاد قریشی
 • کارگاه بررسی صدور انقلاب در عرصه بین الملل - استاد ملک زاده
 • کارگاه آموزشی تولید محتوا - استاد مفیدی کیا
 • کارگاه آموزشی قرآن و رسانه - استاد رضایی
 • کارگاه آموزشی تکنیک های سوژه یابی - استاد فرجادی
 • تعامل و تقابل سینما غرب و ایران - استاد کریمان
 • کارگاه آموزشی گرافیک - استاد طهرانی
 • کارگاه آموزشی ابزار های شبکه - استاد مومن زاده
 • کارگاه آموزشی روزنگاری آنلاین - استاد مهاجری
 • کارگاه آموزشی شبکه های اجتماعی - استاد فلاح
 • کارگاه آموزشی مصاحبه و گزارش - استاد بدری
 • کارگاه آموزشی سازمان دهی کار تیمی - استاد قاسمی
 • کارگاه آموزشی نشریه الکترونیک - استاد حاجی زاده
 • کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی - استاد میثمی
 • کارگاه آموزشی تهیه کتابچه و بروشور - استاد مختاری
 • کارگاه آموزشی آشنایی با موسسات و نشریات کشور
 • کارگاه آموزشی ازدواج آسان و به هنگام - دکتر حبشی
 • کارگاه آموزشی عکاسی خبری - استاد عامل بردبار
 • کارگاه آموزشی پیامک سازی تلفن همراه - استاد امامی
 • کارگاه آموزشی فتوژورنالیسم - استاد واجدی
 • کارگاه آموزشی مدیریت افکار عمومی - استاد چگینی
 • کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - استاد تقی آبادی
 • کارگاه آموزشی سازماندهی کار تیمی و تشکیلاتی - استاد معماریان
 • کارگاه آشنایی با مبانی دینی با رویکرد شهید مطهری
 • کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی - استاد فرهمند
 • کارگاه آموزشی تابلو تصویر - استاد وزیری
 • کارگاه آموزشی نقد کتاب - استاد قاسمیان
 • کارگاه آموزشی سیر مطالعاتی - استاد بانشی
 • کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - استاد حسینی میر آبادی
 • کارگاه آموزشی کتابشناسی موضوعی - استاد قاسمیان
 • کارگاه آشنایی با مبانی دینی با رویکرد شهید مطهری - استاد عباس ولدی
 • کارگاه آموزشی مدیریت مخاطب در رسانه - استاد کریمی
 • کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - استاد محسنی
 • کارگاه آموزشی آشنایی با بر پایی نمایشگاه - استاد محسنی
 • کارگاه آموزشی اصول گرافیک و صفحه آرایی - استاد درخشان
 • کارگاه آموزشی کتابشناسی - استاد محسنی
 • کارگاه آموزشی سایت khamenei.ir - استاد میثمی
 • جریان شناسی "ضد فرهنگ" - استاد خسروپناه
 • کارگاه آموزشی مصاحبه استاد محدثی
 • کارگاه آموزشی خبر نویسی - استاد حدادی
 • کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - استاد کیا
 • کارگاه آموزشی آماده سازی تابلو تصویری - استاد شیرازی
 • کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری
 • کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد میر عبادی
 • کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد مختاری
 • کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد امامی
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - استاد فکری
 • کارگاه آموزشی صفحه آرایی و گرافیک نشریات - استاد علاقمند
 • کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد علوی
 • کارگاه آموزشی مصاحبه - استاد میر رضوی
 • کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - استاد جعفری
 • کارگاه آموزشی گزارش نویسی - استاد فکری
 • کارگاه آموزشی فضای سایبر - استاد حسن عباسی
 • کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب - استاد محسنی
 • کارگاه آموزشی افکار عمومی و جنگ روانی - استاد مرادی
 • کارگاه آموزشی خبر نویسی - استاد حدادی
 • کارگاه آموزشی خبر نویسی استاد میرزایی
 • آموزش نگارش رسانه استاد طاهری
 • تولید محتوا استاد مفیدی کیا
 • کارگاه آموزشی سازماندهی کار تشکیلاتی - استاد معماریان
 • مدیریت تفکر استاد معماریان
 • آموزش مهارت های تشکیلاتی استاد خیر الهی


 • نوشته شده در تاریخ جمعه 93/8/9 توسط منتظر

   

  http://bayanbox.ir/id/8450607361785695516?view

   

  مجموعه پوستر های خطبه های عاشورا 

  مجموعه پوستر آفتاب در مصاف (25پوستر) 

  مجموعه بروشور محرم و فرهنگ عاشورا

  دانلود نرم افزار اینجا به ادب دهند پاداش (400نکته در اهمیت هئیت) 

  مجموعه ویدیویی احکام عزاداری استاد فلاح‌زاده(10جلسه) 

  دانلود نرم افزار 40 منزل (ویژه هئیت های دانشجویی) 

  نمایشگاه مجازی حجاز تا کربلا

  مجموعه طرح ها و پوسترهای جدید "محرم93"

  مجموعه 200 پوستر اطلاع رسانی مراسمات مذهبی

  دانلود مجموعه پوستر "در کربلا چه گذشت؟"

  مجموعه پوستر و نمایشگاه تا کربلا

  دانلود نرم افزار اندیشه حسینی

  کارگاه آموزشی هیئت دانشجویی - استاد مجاهدی

  کارگاه آموزشی هیئت دانشجویی - استاد احمد پناهیان

  پاور پوینت دعاهای مختلف

  مجموعه پوستر های محرم (12سری)

  آرشیوه نشریه هیات امروز (ویژه محرم)

  پوستر: فردا کودکانم...

  پوستر: بابا پس لشگر تو کی می رشد؟

  پوستر: از قتلگاه تو کسی دست خالی برنگشت.

  پوستر: تعزیه بهم خورد....

  پوستر: انگشتری را می بخشید، اگر امانش می دادند

  تیزر نخستین سوگواره محرم

  مجموعه پوستر بوی سیب

  پوستر مراسم زیارت عاشورا

  پوستر: سهم من در نشر فرهنگ حسینی چیست؟

  مجموعه سخنرانی استاد پناهیان

  مجموعه مستند پیاده روی اربعین

  فیلم تعزیه با کیفیت عالی

  تبیین جنگ نرم و رابطه ی آن با جنگ سخت در زیارت عاشورا

  سخنرانی و عزاداری شیعیان و مسیحیان در کلیسا

  فیلم:پیاده روی اربعین میدان امام حسین تا حرم شاه عبدالعظیم

   

  (منبع:اسرا تی وی)  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 93/7/29 توسط منتظر

  خدایا..........

   

  ما اینجا.....کنار خانواده.....

  عراق....سوریه....و......

  خدایا.....به دادمون برس.....یا صاحب العصر و الزمان....بیا.....

   

  دیروز شد تمام امروزهای من اما.....

     نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/7/17 توسط منتظر
  تمامی حقوق مطالب برای السلام علیک یا فاطمه الزهراء (س) محفوظ می باشد